Paysy FK Beluša – dôležité informácie

Prehľad všetkých užitočných informácií v súvislosti s novým systémom

  • bol založený nový mládežnícky účet SK54 0900 0000 0051 9187 2815, všetky členské poplatky treba posielať na tento účet, ktorý bude slúžiť výlučne pre akadémiu YOUN-G FK Beluša. Dôležité je nezabudnúť variabilný symbol. Ten nájdete vo svojom v konte Paysy alebo v rámci e-mailovej výzvy na zaplatenie poplatku.
  • pokiaľ máte v klube viacero detí, platíte poplatok len za jedno dieťa. Členský poplatok však treba posielať na variabilný symbol mladšieho zo súrodencov.
  • suma za členský poplatok je nezmenená = 10,-eur za mesiac. Upozorňujeme, že sa jedná o poplatok za členstvo. Nesúvisí to s tréningovým procesom. Čiže platí sa za celú futbalovú sezónu august 2022 – júl 2023.
  • variabilné symboly zostali vo väčšine prípadov rovnaké ako v minulej sezóne. Treba si to však skontrolovať.
  • ak ste uhradili členský poplatok v predstihu (napr. do konca kalendárneho roka) systém to eviduje, platiť opäť nemusíte. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.
  • členský poplatok môžete platiť aj v predstihu. Ak zadáte väčšiu sumu, automaticky bude presunutá na poplatky ďalších mesiacov.
  • členský poplatok môžete uhradiť aj v hotovosti, vždy vedúcemu družstva konkrétnej kategórie. Následne to zaevidujeme v systéme. Toto však platí len vo výnimočných prípadoch. Využívajte radšej online prevod. Uľahčí nám to prácu.
  • tri posebe nezaplatené členské poplatky bez udania dôvodu alebo inej komunikácie znamenajú vylúčenie hráča z klubu. V prípade dlhodobého zranenia hráča nás kontaktujte, aby sme prípadne platenie zamrazili.

Ide o nový systém, na ktorý len nabiehame. Prosíme o trpezlivosť v prípade problémov. Kontaktovať nás môžete e-mailom: fkbelusask@gmail.com

 Miňo Hrubo, 16.08.2022
Facebook
Twitter
LinkedIn