Akadémia YOUN-G v plnom prúde

Zisťovali sme podrobnosti o novom mládežníckom projekte FK Beluša

Od novej sezóny Futbalový klub Beluša vstúpil do projektu mládežníckej akdémie s názvom YOUN-G. Kde vznikla táto myšlienka? Aké sú naše cieľe? Aký bol štart novej sezóny? Odpovede na tieto otázky sme zisťovali u tých najpovolanejších. Pozadie fungovania akadémie nám priblížia: zástuca klubu RASTISLAV PAGÁČ a šéftréner akadémie – MILOŠ PÚČEK.

Myšlienka tohto projektu vznikla už dávnejšie, ale všetko chce svoj čas. Bohužiaľ pandémia nás pribrzdila, ale po stabilizácií klubu, A-mužstva, kde nám to veľmi dobre funguje, sme sa pre túto sezónu rozhodli spustiť futbalovú akadémiu. Na takýto projekt potrebujete v prvom rade financie, kvalitných ľudí, ktorí nastavia metodiku trénovania, filozofiu a celkovú koncepciu. Samozrejme, potrebujete aj dostatočný počet kvalitných trénerov. To všetko dnes máme a preto sme sa rozhodli YOUN-G spustiť už túto sezónu,“ priblížil vznik projektu člen Výkonného výboru klubu – Rastislav Pagáč.

R. PAGÁČ: „Chceme dostať čo najviac detí na ihrisko a vychovať z nich dobrých futbalistov, ale ešte lepších a slušných ľudí.“

S projektom sú spojené aj viaceré zmeny, ktoré boli nevyhnutné pre naštartovanie určitých procesov. „Zmena nastala hlavne v koncepcií a metodike trénovania. Došlo k posunu žiakov do tretej ligy a stanoveniu celkovej filozofie trénovania. Chceme, aby od najmenších detí až po tých najstarších, trénovali metodicky rovnako. Zmena tiež nastala v zaradení trénerov k jednotlivým tímom, k rozdeleniu detí tak, aby posuny boli čo najmenšie. Máme šéftrénera mládeže, máme atletického trénera a pracujeme na ďalších posilách. Chceme vytvoriť komplex činností a kvalifikácií tak, aby sme zabezpečili rozvoj detí a mládeže nielen po futbalovej, ale aj po pohybovej, mentálnej a ľudskej stránke,“ vysvetlil Pagáč.

Post šéftrénera mládeže zastáva bývalý tréner A-mužstva – Miloš Púček. Prečo sme si vybrali práve jeho? „Ak by bolo na mne, ja by som otázku položil opačne, prečo si Miloš Púček vybral nás? Ako som už spomínal, keď nemáte kvalitných, erudovaných ľudí, ťažko niečo dokážete. Tu som presvedčený, že Miloš je človek na správnom mieste a osobne som veľmi rád, že sa na to podujal a zostal v klube ako je FK Beluša napriek tomu, že ponúk mal veľa. Rozhodol sa pre náročnú, ťažkú a dlhú cestu. Mal veľmi dobré výsledky s A-tímom a ako bývalý tréner mládeže v Dubnici dosiahol naozaj veľké úspechy. Spoločne s Dušanom Kramlíkom stanovili smer, ktorým sa najbližšie roky budeme uberať. Chcem Milošovi a Dušanovi poďakovať za prejavenú dôveru, ako všetkým našim mládežníckym trénerom, ktorí našej filozofii veria a odvádzajú poctivú prácu, ako aj tým, ktorí sa našej mládeži doteraz veľmi poctivo venovali,“ uzavrel zástupca klubu – Rastislav Pagáč.

MILOŠ PÚČEK: „Uč sa od tých lepších a nakoniec ich aj porazíš!“

Funkciu šéftrénera akadémie FK Beluša YOUN-G zastáva bývalý kormidelník nášho A-mužstva – MILOŠ PÚČEK:

Ahojte priatelia!
Po štarte dorasteneckej kategórie máme za sebou už aj štart žiackych a prípravkárskych kategórií. Na účinkovanie našich mládežníckych kategórií v jednotlivých súťažiach je však potrebné sa pozerať v širších súvislostiach.

V klube sme sa rozhodli ísť neľahkou cestu a uskutočniť reštart mládeže na všetkých úrovniach. V minulých sezónach pôsobila mládež len v oblastných súťažiach a jednotlivé kategórie neboli ucelené –  hráči sa presúvali z kategórie do kategórie podľa potreby trénerov. Vedeli sme, že pre rozvoj a napredovanie žiackych kategórií bude potrebné ich prihlásiť do vyšších súťaží (3. liga) a určiť si konkrétne ciele.

K tejto ceste bolo potrebné najskôr si zadefinovať nasledovné kroky:
KROK 1: vytvorenie nového projektu FK Beluša YOUN G – určiť jeho štruktúru, financovanie, manažment
KROK 2: osloviť potencionálnych trénerov pre jednotlivé kategórie
KROK 3: vytvoriť vlastný transparentný účet pre mládež – kontrola výdavkov a príjmov, komunikácia s rodičmi, sponzormi atď.
KROK 4: osloviť rodičov jednotlivých kategórií ohľadne pozícií vedúcich družstiev ako dôležitú súčasť družstiev a celého projektu
KROK 5: zvolať rodičovské združenie a predstaviť projekt FK Beluša YOUN G,
KROK 6: určiť začiatok FK Beluša YOUN G a základné princípy fungovania FK Beluša YOUN G.

Základné princípy fungovania akadémie FK Beluša YOUN G:

 • zadefinovanie spoločných cieľov pre mládežnícke družstvá
 • prihlásiť žiacke kategórie do vyššej súťaže, t.j. do 3. ligy
 • vytvoriť model tréningového procesu na základe senzitívnych období
 • vytvoriť 12-14 členné kádre v každej žiackej kategórii (U11,U13,U15)
 • eliminovať posuny hráčov v jednotlivých kategóriách (kde trénuješ  – tam aj hráš zápasy)
 • talentovaní hráči môžu hrať vždy o kategóriu vyššie
 • zaradenie minimálne jedného hráča z dorastu do kategórie mužov
 • spoločné trénerské porady (minimálne 1x do mesiaca)
 • skauting trénerov (doplnenie jednotlivých kategórií)
 • zavedenie atletických tréningov pre mládež
 • zavedenie brankárskych tréningov pre mládež
 • pravidelne organizovať turnaje v kategóriách U9 a U11
 • oceniť najlepšieho hráča v každej kategórii (pozitívna motivácia)

Ako manažér mládeže FK Beluša YOUN-G môžem vysloviť spokojnosť, že kroky, ktoré sme si na úvod fungovania určili, sa nám darí napĺňať. Žiacke kategórie vstúpili do súťaží 3. ligy, doplnili sme trénerský kolektív, určili sme si modely tréningových procesov podľa senzitívnych období hráčov, zaviedli sme brankárske tréningy a atletické tréningy pre eliminovanie zlej pohybovej kultúry. Ďalej sa nám podarilo doplniť a vytvoriť samostatné kádre v žiackych kategóriách, čím sa eliminujú nútené posuny v jednotlivých družstvách. K tomu bol potrebný skauting trénerov, kde chcem vyzdvihnúť prácu trénerov U15 Daniela BELOBRADA a Patrika ŠTEFANCA, ale aj trénerov U19 Jozefa JAKUŠA a Jozefa OPATA, ktorí dokázali pritiahnúť do klubu taký počet hráčov, aby sme v súčasnosti mali 20 a viac členné kádre. V prestupovom období k nám prišlo viac ako 30 hráčov, čo svedčí o výbornom skautingu. K tomuto peknému číslu prispela skautingová, ale aj trénerská práca trénerov prípraviek Kristíny ŠULÍKOVEJ a Daniela BOHÁČIKA a samozrejme aj celá propagácia projektu FK Beluša YOUN-G.

V súčasnosti je ale veľmi dôležité, aby si všetci zúčastnení (rodičia, hráči ale aj priaznivci) uvedomili, že začíname novú etapu rozvoja mládežníckeho futbalu FK Beluša. Chceme dostať futbalovú mládež v Beluši na vyššiu úroveň, ale nič sa nedá hneď. K tomuto sa musíme prepracovať postupnými krokmi. Táto cesta môže priniesť viac zápasových sklamaní pre všetkých, ale tie by nemali demotivovať, práve naopak, motivovať k tomu, aby sme napredovali a zlepšovali sa. Je potrebné si uvedomiť, že sme na začiatku cesty a chceme sa riadiť heslom „Uč sa od tých lepších a nakoniec ich aj porazíš !“ Konfrontácia s kvalitnejšími mládežníckymi družstvami nás naučí hrať rýchlejšie, kombinačnejšie, zodpovednejšie a organizovanejšie. Konečným výsledkom práce nášho projektu je vychovať hráčov pre FK Beluša, možno aj niečo viac. Jedine takto môžeme posunúť úroveň mládežníckeho futbalu v klube FK Beluša, no bude to chcieť veľa úsilia, pozitívneho myslenia, nadšenia a vzájomného rešpektu všetkých zainteresovaných.

JUDr. Miloš Púček
manažér mládeže
Kto je MILOŠ PÚČEK? Vyštudovaný doktor práv, ktorý je držiteľom trénerskej licencie EURO B. S trénerstvom začal v roku 2006 v mládeži Dubnice nad Váhom. Už o dva roky dosiahol skvelý úspech, keď  sa jeho mužstvo prebojovalo na finálový turnaj Majstrovstiev Európy v Salzburgu. Tím FK Dubnica si zaistil právo účasti reprezentovať pod hlavičkou Slovenskej republiky. V Rakúsku sa zverencom trénera Miloša Púčeka podarilo vybojovať skvelé 2.miesto. V priebehu desiatich rokov v Dubnici postupne viedol až deväť vekovo-rôznych mládežníckych kategórií. Okrem trénovania mládeže si však úspešne vyskúšal viesť aj seniorov. V tretej lige trénoval Lednické Rovne a Belušu. 
 
Trénerské skúsenosti:
2006-2008 – FK Dubnica U10+U11, 1. liga starších prípraviek
2009-2010 FK Dubnica U18, 2. liga staršieho dorastu
2010-2011 – FK Dubnica U17, 1. liga mladšieho dorastu
2011-2012 – FK Dubnica U19, 1. liga staršieho dorastu
2012-2013 – FK Dubnica U12, 1. liga mladších žiakov
2013-2014 – FK Dubnica U13, 1. liga mladších žiakov
2014-2015 – FK Dubnica U14, 1. liga starších žiakov
2015-2016 – FK Dubnica U15, 1. liga starších žiakov
2016-2018 – ŠK LR Crystal Lednické Rovne, 3. liga mužov
2018-2021 FK Dubnica U 19, 2. liga staršieho dorastu
2021-2022 – FK Beluša, 3. liga mužov
Milan Hrubo, 24.08.2022
Facebook
Twitter
LinkedIn