Rozhovor s prezidentom klubu

Počas nútenej prestávky sme vyspovedali nového prezidenta klubu – Ing. Jána Bakoša.

Pri futbale v Beluši pôsobíte už niekoľko rokov, ale niektorí priaznivci nášho klubu Vás poznať nemusia. Skúste im na úvod niečo o sebe porozprávať.
Mám 65 rokov a som rodákom z Beluše, kde som býval až do skončenia vysokej školy. Následne som však odišiel pracovať mimo tento región, nakoľko som bol vojakom z povolania. V roku 1985 som prišiel do Trenčína, kde mám trvalé bydlisko až doteraz. Vzhľadom na fakt, že moje dcéry hrali hádzanú, som sa v roku 1994 stal členom Výkonného výboru HK Štart Trenčín. V apríli 1995 som sa stal jeho predsedom, neskôr prezidentom. Túto funkciu vykonávam dodnes, klub však v súčasnosti funguje pod názvom HK AS Trenčín. Do Beluše som chodieval pravidelne za rodičmi, ale aj priateľmi zo školských lavíc. A tak som sa dostal aj k futbalu v Beluši. V roku 2010 ma oslovil môj veľmi dobrý kamarát, vtedajší predseda a hlavný sponzor TJ, Mgr. Miloš Pagáč, či by som mu nešiel pomôcť riešiť niektoré športové otázky v klube, nakoľko mám dlhoročné skúsenosti v práci v športe. Jeho ponuku som prijal. Stal som sa členom výboru a spojkou medzi družstvom mužov a predsedom klubu. Momentálne sa zdržiavam v Beluši, pri otcovi, ktorý bude mať 92 rokov a už potrebuje trošku väčšiu starostlivosť, pomoc.

– Spomienková fotka s R. Pagáčom zo sústredenia v Turecku v roku 2016. 

Pred polrokom ste sa stali prezidentom klubu. Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Zo zdravotných dôvodov bol nútený ukončiť svoju činnosť ako predseda Ing. Ivo Pagáč. Vtedy ma oslovil Mgr. Rastislav Pagáč, syn spomínaného priateľa, ktorý pokračuje v otcových šľapajach ako hlavný sponzor belušského futbalu, či by som nebol ochotný pomôcť klubu a nešiel by som kandidovať za jeho predsedu. Jeho ponuku som po dlhšom zvažovaní prijal a rozhodol som sa pomôcť futbalu v Beluši. 

Keby ste mali spraviť odpočet svojej doterajšej práce vo funkcii prezidenta, čo zásadné sa Vám podarilo doposiaľ v klube zmeniť?

Podarilo sa mi to, že boli spracované a schválené mimoriadnym zasadnutím valného zhromaždenia TJ KOVO Beluša nové stanovy klubu. Tie sú už v súlade s novým zákonom o športe. Týmto valným zhromaždením bolo tiež schválené platenie členských príspevkov, ktoré dovtedy nebolo v klube realizované. Došlo tiež k zmene názvu a loga klubu. Podarilo sa mi nastaviť režim pravidelného stretávania sa výkonného výboru klubu, vrátane rozdelenie úloh na jednotlivých členov, aby sa každý aktívne podieľal na činnosti klubu. V realizácii ďalších úloh nás pribrzdil koronavírus, nakoľko sme museli prerušiť pravidelné zasadnutia.

Na valnom zhromaždení TJ KOVO Beluša sa začiatkom roka odhlasovalo platenie členských príspevkov pre všetkých hráčov, hráčky ale aj funkcionárov klubu. S akým zámerom bolo prijaté toto nariadenie?
Cieľom vyberania členského príspevku nie je vymáhanie peňazí od rodičov hráčov a hráčok. Chceme, aby sa každý člen, počnúc hráčom prípravky a končiac mnou, podieľal na ekonomickom zabezpečení činností klubu. Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie toho družstva, ktorého sú hráči, hráčky súčasťou. Mrzí ma, že niektorí rodičia toto nepochopili a v súčasnosti ešte neuhradili členské príspevky za svoje deti. Je to len na úkor zabezpečenia športového rastu ich vlastných detí, pre ktoré sa tieto finančné prostriedky nemohli využiť. Pri spoločných stretnutiach som sa im to snažil vysvetliť, ale oni stále opakovali a používali argument, že v minulosti sa spoločne skladali. Jedná sa hlavne o mládežnícke kategórie. Vieme každému vydokladovať na čo boli tieto finančné prostriedky použité. Verím, že v najbližšom období sa ich myslenie v tejto oblasti zmení a začnú členské príspevky vo výške 10 eur mesačne uhrádzať.

– Po zmene názvu prešlo úpravou aj logo klubu.

Okrem členských príspevkov valné zhromaždenie schválilo aj nové stanovy, zmenu loga a názvu klubu. Boli tieto zmeny nevyhnutné?
Tak ako som už spomínal, zmena stanov bola nevyhnutná, nakoľko staré stanovy boli spracované na TJ, ktorá zastrešovala viaceré športy. Reálne však okrem futbalu neexistovali pod jej gesciou žiadne iné športové oddiely. A hlavne po prijatí zákona o športe, každý športový subjekt bol povinný aktualizovať svoje stanovy v zmysle tohto zákona, nakoľko je to viazané aj na získanie dotácií. Pri zmene stanov sme sa rozhodli zmeniť aj názov klubu na FK a z tohto vyplynula aj potreba zmeny loga. 

– Ako prví sa po nútenej prestávke na trávnik vrátili žiaci a prípravka. 

V súčasnosti boli kvôli pandémii zrušené všetky regionálne súťaže na Slovensku. Akým spôsobom to ovplyvnilo činnosť nášho klubu?
V zmysle nariadenia Ústredného krízového štábu SR bol zrušený v klube aj tréningový proces u všetkých družstiev. V mesiaci máj sme v klube začali s tréningovým procesom v družstvách žiackych kategórií, za dodržiavania podmienok v zmysle nariadenia Hlavného hygienika SR. U mužov a dorastencov predpokladáme spustenie tréningového procesu v mesiaci jún. Z ukončenia všetkých súťaží sme nadšení neboli, ale realita bola taká, že iné východiská v danej situácii asi neboli. Mrzelo, nás to hlavne u družstva mužov, kde sme chceli pre fanúšikov napraviť nevydarenú športovú jesennú časť, v ktorej veľa radosti veru nezažili. Družstvo sme doplnili novými posilami, hráči mali za sebou kvalitnú prípravu a pred sebou cieľ baviť divákov v jarnej časti dobrým futbalom.

Aké sú dopady predčasného ukončenia súťaží na ekonomickú stránku fungovania klubu?
Finančné dopady sú také, že budú skrátené dotácie z obce Beluša. Je to pochopiteľné, nakoľko obcí boli skrátené podielové dane zo štátu, ktorými boli dotácie vykrývané. O výške skrátenia dotácii sa ešte rokuje. 

Po skončení sezóny sa mal na ihrisku v Beluši vybudovať závlahový systém. Ovplyvní dnešná situácia v súvislosti s koronavírusom realizáciu tohto projektu?
Neovplyvní. Na realizácii tohto projektu sa v súčasnom období intenzívne pracuje v administratívnej oblasti, prebieha verejná súťaž. Táto akcia je financovaná dotáciou od SFZ vo výške 20 000 eur plus obec Beluša sa spolupodieľa ďalšími 10 percentami z tejto čiastky. Dotácia z obce Beluša na tento projekt nebude krátená a bude realizovaná v plnom rozsahu. Predpokladaný štart realizácie tohto projektu je koniec mája, najneskôr v mesiaci jún.  

– Do rekonštrukcie na štadióne sa zapájajú aj hráči. 

Uvažuje sa aj o nejakých ďalších investičných akciách v klube? 

Na začiatku roka bol v rámci klubu spracovaný zámysel investičnej činnosti. Z neho sa následne spracoval plán, ktorý malo schváliť mimoriadne valné zhromaždenie klubu. V dôsledku pandémie sa však toto zhromaždenie neuskutočnilo. Vzhľadom na to, že sa nám z dôvodu predčasného ukončenia súťaží vytvoril dostatočný časový priestor, rozhodli sme sa zrealizovať zo spomínaného plánu akciu rekonštrukcie administratívnej budovy na futbalovom štadióne. A to konkrétne rozšírenie domácej šatne mužov, vrátane nových sociálnych zariadení a spŕch. Ďalej rozšírenie VIP miestnosti a vybudovanie sociálneho zariadenia pre jej návštevníkov. Všetky tieto práce sú riešené svojpomocne, za účasti hráčov družstva mužov, dorastencov, ako aj funkcionárov klubu. Týmto by sme chceli skvalitniť a spríjemniť prostredie v spomínaných priestoroch. Máme aj ďalšie predstavy, čo by sme chceli skvalitniť, ale momentálna ekonomická situácia nám to však neumožňuje realizovať. K zabezpečeniu činnosti klubu som mailom oslovil právnické subjekty v obci Beluša so žiadosťou o finančnú alebo materiálnu podporu. Mrzí ma, že sa mi ozval len jeden subjekt a ostatní ani len neodpísali. Touto cestou, by som chcel znova osloviť, všetky právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce, o podporu nášho klubu, či už materiálnu alebo finančnú, ak im to súčasná ekonomická situácia dovolí.

– Muži sa naposledy doma predstavili pred svojími fanúšikmi ešte v októbri minulého roka.

Chceli by ste na záver rozhovoru niečo odkázať našim fanúšikom?
Nakoľko bola vynútená prestávka v návštevách domácich zápasov, verím, že po obnovení súťaží si diváci nájdu cestu na futbalový štadión v Beluši, a to ešte v hojnejšom počte ako doposiaľ. Som presvedčený, že sa im hráči na oplátku odvďačia kvalitným športovým výkonom. 

Fotky poskytla Lenka Ciesarová,  L. Ondrášková, M. Hrubo, J. Bakoš, archív klubu.
 

Miňo Hrubo, 12.05.2020

Facebook
Twitter
LinkedIn